فروشی New Project
Altıntaş کد: 1069
آپارتمان لوکس دوبلکس برای فروش در آلانیا -کارگیجاک
 • 1+1
 • 93 m²
€ 275,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1073
1+1 آپارتمانهای لوکس برای فروش در آلانیا اوباگول
 • 2+1 Dubleks,3+1
 • 124 - 225 m²
€ 299,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1076
آپارتمانهای لوکس در کنار کالج تد اوبا - آلانیا 1+1،3+1
 • 3+1
 • 150 m²
€ 375,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1098
آپارتمانهای 2+1,3+1,5+1 مجتمع لوکس در مرکز آلانیا
 • 2+1,5+1,3+1
 • 103 - 304 m²
€ 175,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1116
ویلا لوکس در آلانیا کارگیجاک
 • 4+1 Dubleks
 • 240 m²
€ 1,000,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1183
آپارتمان 1+1 لوکس در محله آلانیا کستل
 • 1+1,1+1
 • 50 - 90 m²
€ 105,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1033
پروژه جدید در لانیا - قاضی پاشا
 • 2+1
 • 100 m²
€ 175,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1219
آپارتمان 1+1 از پروژه در آلانیا کارگیجاک
 • 2+1
 • 100 m²
€ 169,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1255
آپارتمان 1+1 از پروژه آلانیا- توسمور
 • 2+1 Dubleks
 • 112 m²
€ 375,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1088
آپارتمان لوکس 1+1,2+1 دوبلکس در کارگیجاک
 • 3+1,1+1
 • 55 - 120 m²
€ 100,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1310
آپارتمان های دوبلکس 1+1،2+1 در آلانیا دمیرتاش
 • 2+1 Bahçe Dubleks,1+1
 • 40 - 61 m²
€ 121,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1206
2+1،1+1 رزیدانس لوکس در آلانیا- اوکورجالار
 • 2+1 Dubleks,1+1
 • 47 - 110 m²
€ 150,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1004
آپارتمان 1+1,2+1,2+1 دوبلکس, 3+1 دوبلکس در محمودلار
 • 3+1 Dubleks,2+1 Dubleks,2+1
 • 82 - 122 m²
€ 175,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1388
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 2+1، 3+1، 4+1 در آلانیا - پایالار
 • 3+1 Dubleks,2+1 Dubleks
 • 100 - 163 m²
€ 175,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1035
آلانیا- اوبا 1+1 2+1 4+1 رزیدانس لوکس
 • 4+1,2+1,1+1
 • 54 - 160 m²
€ 145,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1036
آپارتمان های لوکس 1+1،2+1 در محمودلار، آلانیا
 • 2+1 Dubleks
 • 102 m²
€ 225,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1071
3+1، 2+1،1+1 رزیدانس لوکس دوبلکس در آلانیا اوکورجالار
 • 5+1,2+1,4+1 Dubleks,4+1 Dubleks,4+1 Dubleks
 • 124 - 219 m²
€ 170,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1080
آپارتمان های لوکس 1+1 2+1 3+1 دوبلکس در مرکز آلانیا
 • 1+1,2+1 Dubleks
 • 59 - 117 m²
€ 224,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1096
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 3+1 در محمودلار، آلانیا
 • 3+1 Dubleks,1+1
 • 50 - 125 m²
€ 100,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1138
آپارتمان های 1+1، 2+1، 3+1، 4+1 دوبلکس، آپارتمان دوبلکس با باغچه اختصاصی در مرکز آلانیا
 • 2+1 Bahçe Dubleks,1+1,2+1,2+1 Dubleks,3+1 Dubleks
 • 78 - 170 m²
€ 198,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1078
آپارتمان های لوکس 1+1 2+1 3+1 دوبلکس، دوبلکس با باغچه اختصاصی در کستل، آلانیا
 • 4+1,3+1 Dubleks,1+1,2+1
 • 0 - 180 m²
€ 240,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1375
آپارتمان های دوبلکس 2+1، 3+1 در مرکز آلانیا
 • 2+1,3+1 Dubleks
 • 80 - 140 m²
€ 301,000
Details
فروشی New Project
Kestel کد: 1222
آپارتمان 1+1،2+1 دوبلکس در آلانیا - کستل
 • 2+1 Dubleks,1+1
 • 43 - 94 m²
€ 191,138
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1442
آپارتمان های لوکس 1+1، 2+1 دوبلکس در محمودلار، آلانیا
 • 2+1,1+1,3+1 Dubleks
 • 59 - 117 m²
€ 124,900
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1337
رزیدانس های لوکس 1+1، 2+1، 3+1 در محمودلار، آلانیا
 • 1+1,1+1
 • 55 m²
€ 99,500
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1226
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 2+1، 3+1 در آلانیا اوبا
 • 2+1,3+1 Dubleks
 • 66 - 116 m²
€ 194,393
Details
فروشی پروژه تمام شده
Mahmutlar کد: 1146
رزیدانس لوکس 1+1 2+1 3+1 دوبلکس در محمودلار، آلانیا
 • 3+1 Dubleks,2+1 Dubleks,2+1
 • 64 - 111 m²
€ 99,500
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1167
1+1، 2+1 دوبلکس در آلانیا - قاضی پاشا
 • 1+1,2+1 Dubleks
 • 46 - 97 m²
€ 91,000
Details
فروشی آخرین 2 آپارتمان موجود
Oba کد: 1136
آپارتمانهای دوبلکس 2+1 آلانیا - اوبا
 • 2+1 Dubleks
 • 120 m²
€ 109,750
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1118
رزیدانس لوکس 1+1، 3+1 دوبلکس در آلانیا اوبا
 • 1+1,3+1 Dubleks,2+1
 • 59 - 198 m²
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1175
آپارتمان های لوکس 1+1، 2+1، 3+1 دوبلکس در آلانیا - کارگیجاک
 • 2+1 Dubleks,1+1
 • 61 - 86 m²
€ 145,000
Details
فروشی New Project
Konaklı کد: 1470
رزیدانس دوبلکس 1+1، 4+1 در آلانیا - کوناکلی
 • 4+1 Dubleks,1+1
 • 48 - 148 m²
€ 63,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1011
آپارتمانهای دوبلکس 2+1،4+1 در آلانیا - اوبا
 • 4+1 Dubleks,2+1
 • 108 - 204 m²
€ 170,000
Details
فروشی New Project
Mahmutlar کد: 1056
آلانیا - محمودلار 1+1، 2+1، 4+1 رزیدانس لوکس
 • 3+1,2+1 Dubleks,1+1
 • 51 - 100 m²
€ 119,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1200
رزیدانس لوکس 1+1 در آلانیا - اوبا
 • 1+1
 • 38 m²
€ 142,214
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1198
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 2+1، 3+1، 4+1 در آلانیا اوبا
 • 4+1 Dubleks,1+1
 • 47 - 257 m²
€ 187,231
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1055
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 2+1، 3+1 در آلانیا اوبا
 • 3+1 Dubleks,2+1,1+1
 • 50 - 140 m²
€ 93,000
Details
فروشی New Project
Oba کد: 1054
رزیدانس دوبلکس 2+1، 3+1 در آلانیا - اوبا
 • 3+1 Dubleks,2+1 Dubleks
 • 110 - 150 m²
€ 160,000
Details
فروشی New Project
Oba کد: 1053
آپارتمان های لوکس 1+1، 2+1، 3+1 در آلانیا اوبا
 • 3+1,2+1,1+1
 • 50 - 160 m²
€ 120,000
Details
فروشی New Project
Gazipaşa کد: 1007
آپارتمان های دوبلکس 1+1، 2+1، 2+1، 3+1 در آلانیا - قاضی پاشا
 • 3+1 Dubleks,2+1 Dubleks,2+1,1+1,4+1 Dubleks,4+1 Dubleks,5+2
 • 56 - 310 m²
€ 121,000
Details
فروشی New Project
Mahmutlar کد: 1006
آلانیا - محمودلار 2+1 آپارتمانهای دوبلکس
 • 1+1,2+1 Dubleks
 • 51 - 105 m²
€ 105,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1003
خانه ویلایی 1+1 کوچک در محمودلار، آلانیا
 • 1+1,1+1
 • 66 m²
€ 55,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1475
آپارتمان های لوکس 1+1، 2+1 دوبلکس در آلانیا - پایالار
 • 2+1,2+1 Dubleks
 • 97 - 115 m²
€ 165,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1479
آپارتمان های 1+1، 2+1 دوبلکس در آلانیا - کوناکلی
 • 1+1,2+1 Dubleks
 • 50 - 115 m²
€ 99,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1207
رزیدانس لوکس 1+1، 2+1 دوبلکس، 2+1 باغچه دوبلکس در اینجه کوم، آلانیا
 • 1+1,2+1 Bahçe Dubleks,2+1 Dubleks
 • 47 - 102 m²
€ 120,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1179
رزیدانس لوکس 1+1، 3+1 دوبلکس در محمودلار، آلانیا
 • 3+1 Dubleks,3+1 Dubleks
 • 110 - 135 m²
€ 220,000
Details
فروشی New Project
Alanya کد: 1196
آلانیا - محمودلار 1+1، 2+1،3+1، 4+1 رزیدانس لوکس
 • 4+1,3+1,2+1
 • 65 - 120 m²
€ 150,000
Details
فروشی New Project
Oba کد: 1031
رزیدانس لوکس 1+1، 2+1 دوبلکس در آلانیا - اوبا
 • 1+1,2+1 Dubleks
 • 53 - 100 m²
€ 135,000
Details

درباره پی یر آلانیا

 • نمونه کارها بزرگ
 • تیم حرفه ای
 • پشتیبانی
 • پروژه های ویژه

ویدئو های ما

با یک کلیک ویدیوی پی یر آلانیا را تماشا کنید

Hamit ÇiğdemSales Manager
Hasan Çakmakمدیر

با ما تماس بگیرید

پی یر در بخش ساخت و ساز و املاک در ترکیه فعالیت می کند و دفتر مرکزی آن در آلانیا، مروارید دریای مدیترانه قرار دارد. چشم انداز و هدف شرکت ما کاملاً بر رضایت مشتری متمرکز است. رویاهایتان را برای شما واقعی می کنیم.

رضایت مشتریان